Výnimočné historické priestory sú predurčené na usporadúvanie kongresov, školení, seminárov, sympózií, obchodných stretnutí, prezentácií, atď.
Služby kongresovej turistiky v priestoroch „Tureckého salóna“ a „Spoločenskej sály“ dopĺňa prenájom prezentačnej techniky.

PRIPRAVUJEME VÝHODNÝ BALÍK