CenníkNa Stiahnutie:
cennik Cenník

Cenník služieb


Cenník je platný od 1. januára 2021. Ceny sú vrátane DPH.

Ubytovacie služby - cena izby za 1 noc

POČET IZIEB POČET LOŽOK TYP IZBY POČET PRÍSTELIEK CENA ZA IZBU
OBSADENÚ
2 OSOBAMI
EUR
CENA ZA IZBU
OBSADENÚ
1 OSOBOU
EUR
3366 STANDARD 8 74 € 54 €
48 LUX5 95,00 €
Prísteľka20 €/1noc
Detská postieľka8 €/1noc

V termínoch 31. 8. 2021 – 4.9.2021; 31.10. 2021 – 1.11.2021; 16. – 18. 11. 2021; 20. – 21. 11.2021 a 31.12. 2021 – 1.1. 2021 sú ceny nasledovné: štandardná izba 2osoby/1noc 85€ a štandardná izba 1 osoba/1noc/ cena 65€. Lux izba cena 120€/1noc. Prísteľka 30€/1noc.


Historické apartmány

Historické apartmány Cena za izbu
Alicin apartmán170,00 €
Prezidentský apartmán200,00 €
Malý prezidentský apartmán130,00 €

Exkluzivita historických apartmánov spočíva v pôvodnom historickom nábytku, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou.
V PREZIDENTSKOM APARTMÁNE majú hostia možnosť využívať postele prvého ČSR prezidenta T.G. Masaryka.
ALICIN APARTMÁN je zariadený rokokovým nábytkom, kedysi patriaci dcére T.G.Masaryka. Alicin apartmán je ideálny pre romantické páry.
MALÝ PREZIDENTSKÝ APARTMÁN Vás prevedie späť v čase, do obdobia prvej ČSR.

 • Povinný miestny poplatok obce 0,75 EUR /osoba/noc nie je zahrnutý v cene ubytovania.
 • Pri ubytovaní nad 5 izieb majú novomanželia izbu počas svadobnej noci grátis
 • V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky v hodnote 8,00€.
 • Raňajky pre neubytovaných hostí v reštaurácii v cene 8,00€/ 1osoba.
 • Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko - zdarma.
 • Strata alebo poškodenie karty od izby 20€.
 • Porušenie zákazu fajčenia mimo vyhradených priestorov v zámku 100,00€.
 • V prípade, že klient spôsobí škodu na majetku a klient nie je poistený, je povinný uhradiť výšku spoluúčasti. Výška spoluúčasti je závislá od druhu spôsobenej škody (k nahliadnutiu poistnej udalosti).
 • Zmätočná aktivácia, manipulácia prípadne zakrývanie požiarneho čidla 100,-€.
 • Zneužitie alebo úmyselné poškodenie požiarneho tlačidla 200,-€.
 • Zneužitie hasiaceho prístroja alebo požiarneho hydrantu 100,-€.
 • Skorší príchod (early check-in) medzi 11:00 – 14:00 +50% pultovej ceny izby.
 • Veľmi skorý príchod pred 11.00 + 100% pultovej ceny izby.
 • Neskorší odchod (late check-out) medzi 10.00-14.00 + 50% pultovej ceny izby.
 • Veľmi neskorý odchod po 14:00 + 100% pultovej ceny izby.
 • Porušenie nariadení o ubytovaní zvieraťa v izbe 50,-€
Vratná kaucia

Pri pobytoch v historických apartmánoch (národná kultúrna pamiatka) má ubytovateľ nárok na zloženie vratnej kaucie vo výške 80 EUR od klienta. Kaucia je určená na úhradu prípadných škôd spôsobených klientom počas pobytu. Pokiaľ počas pobytu nedošlo k poškodeniu historického apartmánu, kaucia je po skončení pobytu vrátená klientovi v plnej výške. Ak počas pobytu dôjde k poškodeniu historického apartmánu, ubytovateľ má právo použiť kauciu, resp. časť z nej na úhradu vzniknutých škôd.


Ubytovanie zvierat

Pes / mačka na izbe : 39,00 EUR / noc

K pobytu domácich zvierat je potrebný osobitný súhlas vedenia hotela. Psy vo všetkých verejných priestoroch hotela musia byť vedené na vôdzke. Zvieratá nesmú odpočívať – ležať na lôžku alebo na ostatnom zariadení, ktoré slúži k odpočinku hosťa. Nie je povolené používať vaňu, sprchu alebo umývadlo na kúpanie alebo umývanie zvierat. Na kŕmenie sa nesmie používať inventár, ktorý slúži k príprave alebo podávaniu pokrmov hosťom. Osoba, ktorá sprevádza zviera, znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela. Zviera nemôže zostať za žiadnych okolností v izbe samé.

Hosť je pri registrácii na recepcii informovaný o týchto podmienkach a svojim podpisom na tlačive určenom na tento účel odsúhlasuje ich dodržiavanie. V prípade nedodržania týchto podmienok mu bude uložená pokuta podľa platného cenníka.


Storno-poplatky

V prípade zrušenia rezervácie si hotel vyhradzuje právo zaúčtovať od objednávateľa storno poplatky pri zrušení akcie, pobytu

 • 30 až 8 dní pred nástupom 30% z ceny rezervovaných a nerealizovaných služieb,
 • 7 až 2 dni pred nástupom 70% z ceny rezervovaných a nerealizovaných služieb,
 • 1 až 0 dní pred nástupom 100% z ceny rezervovaných a nerealizovaných služieb.

Múzeum - vstupné

VÝKLAD V SLOVENSKOM JAZYKUCena EUR
JEDNOTLIVCI 
Dospelí (3–19 osôb)   6,80/ osoba
1 osoba (bez možnosti zľavy)   20,00 / osoba
2 osoby (bez možnosti zľavy)   10,00 / osoba
Deti od 6 - 17 rokov (od 3 do 19 osôb)   3,40/ osoba
Deti do 6 rokov  Zdarma
Dôchodca nad 60 rokov a ZŤP (3-19 osôb)   4,80/osoba
Rodinný lístok 4 osoby / 2 dospelí + 2 deti alebo 1 dospelí + 3 deti   18,-
ORGANIZOVANÉ SKUPINY (20 a viac osôb)Vstupné musí byť hradené na jeden spoločný účet
Dospelí   5,50 / osoba
Dôchodca nad 60 rokov a ZŤP   4,00 / osoba
Deti od 6 do 18 rokov   3,00 / osoba
Deti do 6 rokov  Zdarma
VÝKLAD V CUDZOM JAZYKU 
Dospelí, deti, dôchodci a ZŤP   9,00 / osoba
Galéria – stála výstava obrazov   2 /1 osoba
 • Vstup do múzea mimo otváracích hodín - len na objednávku a so súhlasom manažéra strediska.
 • Vstup do múzea počas niektorých sviatkov môže byť obmedzený – viac informácií na recepcii hotela Zámok Topoľčianky alebo telefonicky na 037 / 7777 555.
 • Vstup do múzea počas víkendov v mesiacoch január a február je len na objebnávku. Podmienkou je min. 5 osôb a objednávka aspoň 2 dni vopred.
 • Podmienka výkladu v cudzom jazyku (AJ,NJ) – min. 5 osôb, ohlásenie min. 3 dni vopred
 • Vstup mimo otváracích hodín - účtujeme 100 % prirážku.
 • Vstup zdarma (deti) - Medzinárodný deň detí – 1. júna.
 • Medzinárodný deň múzeí - 18. mája – vstupné: 2,- Eur/osoba

Filmovanie, fotografovanie a zhotovenie videozáznamu

Názov činnostiCena EUR
Povolenie fotografovania, filmovania a zhotovenia videozáznamu v muzeálnej expozícii spojeného so svadobnou akciou a ubytovaním100,00/30 min.
Povolenie fotografovanie na nádvorí /individ. klienti/25,00
 • Filmovanie, fotografovanie, zhotovenie videozáznamu vyžaduje povolenie vedúceho strediska a prítomnosť zodpovednej osoby za stredisko Zámok.
 • V prípade profesionálneho filmovania, fotografovania a zhotovenia videozáznamu, tj. na účely reklamných spotov, módnych prehliadok a prezentácií sa cena stanovuje nad rámec Cenníka dohodou na základe zmluvy podpísanej riaditeľom JMF. Cena za každú začatú hodinu fotenia a zhotovovania videozáznamu v priestoroch Zámku (vrátane príprav na fotografovanie a filmovanie) je 500€.

Prenájom priestorov

PriestoryCena 1 hod / EURPaušálna cena EURKapacita miest
Svadobná sála 70,00 86 (sedenie za stolom)
120 (sedenie ako v kine)
Turecký salón 30,00  20 ( sedenie za stolom v hlavnom salóne,
10 a 12 osôb bočné salóniky)
Kupola
(prenájom spojený so svadobnou akciou a ubytovaním)
 
120,00
 
Kaplnka
(prenájom spojený so svadobnou akciou a ubytovaním)
 
120,00
max. 50
Nádvorie
(prenájom spojený s civilným obradom)
    120,00 
Spoločenská sála 60,00 90 (sedenie za stolom)
120 (sedenie ako v kine)
Reštaurácia
prenájom mimo otváracích hodín reštaurácie
30,00 cca. 70 miest na sedenie
Klubovňa
(pre ubytovaných hostí a účastníkov akcie)
30,00 cca. 20 miest
 • V prípade prenájmu celého objektu Zámok, reštaurácie, nádvoria sa cena stanovuje nad rámec Cenníka dohodou na základe zmluvy podpísanej riaditeľom JMF.
 • V paušálnej cene za prenájom kupoly a kaplnky je zahrnutá kvetinová výzdoba v cene cca 15,00 EUR.
 • Pri svadbách v piatok poskytujeme 15% zľavu z prenájmu priestorov
 • Svadba v kráľovskú stredu – 15% zľava z celkovej sumy (ubytovanie, prenájom priestorov, reštaurácia) počas celého roka.
 • Poplatok za rezerváciu termínu 400€ objednávateľ uhradí najneskôr 8 mesiacov pred uskutočnením akcie. V prípade, že medzi dátumom rezervácie a dátumom a uskutočnenia akcie sú menej ako 2 mesiace, je nutné rezervačný poplatok uhradiť ihneď. Tento poplatok je nenávratný v prípade zrušenia termínu (zahŕňa režijné náklady). Pri uskutočnení akcie sa započíta do celkového vyúčtovania za poskytnuté služby.

Paušálne náklady pri akciách (rozbitie, poškodenie, znehodnotenie alebo strata inventáru):

 • do 50 osôb 70 €
 • od 51 do 100 osôb 100 €
 • 101 a viac osôb 150 €

Prenájom prezentačnej techniky

Prezentačná technika Cena za deň EUR
DATA projektor 60,00
Flipchart 10,00
Projekčné plátno 15,00
WiFi (v spoločenských priestoroch) Zadarmo
Kopírovanie - A4 0,15 / strana

Prenájom biliardového stola (ubytovaní hostia, účastníci akcií)
10,00 €/ 1 hod.

Prenájom šachu (ubytovaní hostia, účastníci akcií)
5,00 €/ 1 hod.

V prípade vzniknutia škody na majetku Zámku klientom, preberá klient zodpovednosť v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.


Prenájom a požičanie dekorácii

Dekorácie Cena za deň na osobu
Návlek na stoličku 1ks 1,50 €
Základná výzdoba (servítky, sviečky, návleky na stoličku) 3,00 €

Výzdobu a dekorovanie sál pred akciou je potrebné konzultovať so zodpovednou osobou za stredisko Zámok. Deň vopred je možné realizovať výzdobu v prípade, že nie je v danej sále žiadna akcia po 13.00 hod. max. do 21.00hod. V priestoroch Zámku je ZAKÁZANÉ používať vystreľovacie konfety a lupene.
Poplatok za znečistenie priestorov Zámku vystreľovacími konfetami a lupeňmi je 100€.Parkovanie vozidiel

 • Parkovanie je vyhradené na parkovisku, nie pri objekte (nie je spoplatnené ani strážené)
 • Vo výnimočných prípadoch je možné parkovať na nádvorí hotela v cene 20,00 €/auto/deň.
 • Auto musí byť zaparkované tak, aby bolo zabezpečené dodržanie požiarnych predpisov.
 • Parkovanie na nádvorí vyžaduje súhlas manažéra strediska.


 
 
 
 
x
Táto stránka používa cookies. Viac informácií. Súhlasím