Mapka


Hotel Zámok Topoľčianky
Parková 1, 951 93 Topoľčianky
tel.: 037/7777 555, 7777 504-506
fax: 037/7777 556
mobil: 0905 548 027
E-mail: zamok@zamoktopolcianky.sk