Zámok v Topoľčiankach spĺňa všetky požiadavky pre romantickú svadbu snov. Máme tradíciu v organizovaní svadobných hostín pre domácich aj zahraničných klientov. Garantujeme Vám nazabudnuteľný zážitok z tohto pre Váš život veľmi význameného dňa.

Romantická svadba
na zámku
cennik Svadba v kráľovskú
stredu
cennik